Integracja Turystyczna

          strona główna        

Regulamin zakupu oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Integracja Turystyczna

 

1.                  Informacje podstawowe

1.1.            Dokonanie zakupu lub uczestnictwo w imprezie organizowanej przez Integracja Turystyczna, nazywanego w niniejszym regulaminie organizatorem, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.2.            Każda osoba biorąca udział w imprezie organizowanej przez Integracja Turystyczna ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czynności, w tym odpowiedzialność cywilną oraz karną.

1.3.            Prezentowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.                  Zasady ogólne zakupu

2.1.            Na potrzeby niniejszego regulaminu oraz realizacji usług zakup rozumiany jest jako zakup prawa do uczestnictwa w imprezie.

2.2.            Zasady zakupu są każdorazowo opisane w informacjach o imprezie.

2.3.            Jeśli nie określono inaczej na zakup składa się:

2.3.1.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi osobowymi wymaganymi do realizacji imprezy.

2.3.2.      Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji od Integracja Turystyczna, jeśli nie ustalono inaczej, w ciągu 3 dni roboczych dokonanie wpłaty. Integracja Turystyczna zastrzega sobie prawo do anulowania wstępnej rezerwacji w przypadku nie zaksięgowania wpłaty na koncie w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku miejsc wpłata zostanie zwrócona.

3.                  Warunki anulowania uczestnictwa przez uczestnika

3.1.            W przypadku anulowania uczestnictwa w imprezie potrącane jest 100% kosztów zakupu.

3.2.            Istnieje możliwość bezpłatnej cesji praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę.

3.3.            W przypadku chęci cesji praw do uczestnictwa w imprezie Organizator zapewnia wsparcie przy poszukiwaniu ewentualnej osoby do cesji. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc na daną imprezę tworzona będzie lista rezerwowa.

4.                  Warunki anulowania uczestnictwa przez organizatora

4.1.            Organizator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowana impreza się odbyła.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora oraz w przypadku nie wystarczającej liczby uczestników, za którą, jeśli nie określono inaczej, uznaje się liczbę dostępnych miejsc.

5.                  Warunki realizacji imprez

5.1.            Organizator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowana impreza została zrealizowana zgodnie z ofertą.

5.2.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu imprezy w ramach oferty zbliżonej do zawartej w ofercie.

6.                  Ochrona danych osobowych

6.1.            Dane osobowe przesłane przez Państwa do Integracja Turystyczna poprzez dowolne środki komunikacji (w tym przez formularz zgłoszeniowy, e-mail, sms, facebook itp.) będą przetwarzane przez Integracja Turystyczna oraz podmioty powiązane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

6.2.            Wysyłając Integracja Turystyczna swoje dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Integracja Turystyczna swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.

6.3.            Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych prosimy o stosowną informację drogą mailową.

6.4.            Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

Integracja Turystyczna - tel. 881 032 210, 511 449 244, integracja.turystyczna@gmail.com